9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

门牌英语(卫生间)
2019/3/1 13:48:00    【 】   浏览:50473
   


门牌(卫生间)

 

男洗手间

 

厕所、男厕所


Tags:门牌英语(卫生间)
】【打印
上一篇闹笑话的路牌翻译 下一篇"马路“的译法
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!

词汇资源栏目导航

词汇资源最新资讯

站内搜索