9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
   当前位置:>首页 -> 最近单位名称翻译

最近单位名称翻译结果: 本机今日已翻译了104次

1.上海国际港务集团股份有限公司宝山分公司   
xhhanghai Inturnational Port Affairx Group Co., Ltd. Baoxhan Branch
日期:2018-3-18 6:40:00   提交者ip:103.26.77.191
 0
2.沈阳交通电视中专   
Shenyang Traffic TV Secondary Technical School
日期:2018-3-17 22:56:00   提交者ip:221.200.100.164
 0
3.沈阳乐兮晓晓文化传媒有限公司   
Shenyang Lexi Xiaoxiao Culture Media Co., Ltd.
日期:2018-3-17 22:32:00   提交者ip:221.200.100.164
 0
4.辽宁广告职业学院   
Liaoning Advertising Vocational College
日期:2018-3-17 22:30:00   提交者ip:221.200.100.164
 0
5.福建金利来信息技术咨询有限公司   
Fujian Jinlilai Information Technology Consultation Co., Ltd.
日期:2018-3-17 21:27:00   提交者ip:124.72.36.153
 0
6.湖南省涟源市广播电视大学   
Hunan Lianyuan Radio and TV University
日期:2018-3-17 20:55:00   提交者ip:123.121.36.98
 0
7.邵阳国家油茶产业示范园有限公司   
Shaoyang State Oiltea Camellia Industry Demonstration Park Co., Ltd.
日期:2018-3-17 20:38:00   提交者ip:123.121.36.98
 0
8.江苏省南京市公安局交通管理局   
Jiangsu Nanjing Municipal Public Security Bureau Traffic Administration
日期:2018-3-17 19:07:00   提交者ip:219.76.152.250
 0
9.蓟县中昌北路中行大厦   
Jixian Zhongchang North Road Bank of China Building
日期:2018-3-17 18:42:00   提交者ip:221.238.116.165
 0
10.中国银行蓟县支行   
Bank of China Jixian Sub-Branch
日期:2018-3-17 18:39:00   提交者ip:221.238.116.165
 0
11.爱美轩(香港)化妆品有限公司   
Aimeixuan (Hong Kong) Cosmetic Co., Ltd.
日期:2018-3-17 17:51:00   提交者ip:121.34.33.224
 0
12.深圳市前海普南科技有限公司   
Shenzhen Qianhai Punan Technology Co., Ltd.
日期:2018-3-17 17:41:00   提交者ip:119.123.124.176
 0
13.双力科技贸易有限公司   
Shuangli Technology & Trade Co., Ltd.
日期:2018-3-17 16:52:00   提交者ip:121.34.32.249
 0
14.上海市公安局黄浦分局   
Shanghai Municipal Public Security Bureau Huangpu Branch
日期:2018-3-17 16:39:00   提交者ip:
 0
15.国家电投集团河南新能源有限公司   
State Diantou Group Henan New Energy Co., Ltd.
日期:2018-3-17 16:31:00   提交者ip:119.123.158.52
 0
16.张家口金融控股集团有限公司   
Zhangjiakou Financial Holding Group Co., Ltd.
日期:2018-3-17 16:13:00   提交者ip:119.123.158.52
 0
17.融侨集团股份有限公司   
Rongqiao Group Co., Ltd.
日期:2018-3-17 16:02:00   提交者ip:119.123.158.52
 0
18.国电电力河北新能源开发有限公司   
Guodian Electricity Hebei New Energy Development Co., Ltd.
日期:2018-3-17 15:39:00   提交者ip:119.123.158.52
 0
19.香港隆欣建筑设计院有限公司   
Hong Kong Longxin Architectural Design Institute Co., Ltd.
日期:2018-3-17 15:37:00   提交者ip:121.34.32.249
 0
20.香港隆兴建筑设计院有限公司   
Hong Kong Longxing Architectural Design Institute Co., Ltd.
日期:2018-3-17 15:36:00   提交者ip:121.34.32.249
 0
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 150 页

历史翻译